Cách tính chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

387 Lượt xem

Chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

Tại điều 111 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 quy định về nghỉ hằng năm đối với người lao động như sau:

Người lao động khi tham gia lao động tại các doanh nghiệp đủ từ 12 tháng làm việc trở lên thì thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

- 12 ngày làm việc đối với những người làm công việc trong điều kiện bình thường.

cách tính chế độ nghỉ phép năm

- 14 ngày làm việc đối với những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.

- 16 ngày làm việc đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Trong thời gian nghỉ phép nhân viên vẫn hưởng nguyên lương, tuy nhiên trong trường hợp nhân viên đó nghỉ phép không đúng theo quy trình thì sẽ không được tính là nghỉ phép không lương.

Quy trình nghỉ phép chuẩn

cách tính chế độ nghỉ phép năm

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ phép

Bạn có thể lấy mẫu đơn xin nghỉ phép từ phòng nhân sự ở công ty, hoặc để tích kiệm thời gian bạn có thể download mẫu đơn xin nghỉ phép ở trên mạng, rồi chỉnh sửa chức vụ/vị trí sao cho phù hợp.

Bước 2: Lấy xác nhận từ người trực tiếp quản lý

Trong quá trình chờ xác nhận bạn nên nói qua về thời gian nghỉ phép không lương của mình kéo dài từ ngày nào đến ngày nào đến hết ngày nào, như vậy người quản lý sẽ kiểm soát được công việc dễ hơn.

Bước 3: Gửi lên phòng hành chính nhân sự

Lúc này, phòng hành chính nhân sự có trách nhiệm xem xét và duyệt đơn của bạn, lưu vào hồ sơ tình ngày nghỉ phép.

Cách tính chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

Số ngày nghỉ phép hằng năm được tính như sau:

Số ngày nghỉ phép hằng năm = (Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên): 12 x Số tháng làm việc thực tế trong năm.

Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết cách tính chế độ nghỉ phép năm cho người lao động. Chúc các bạn thành công.